סקראם: "אה... עבדת רק 6 שעות אתמול??! מה עשית בשאר הזמן??!"