18 לינואר יום א' - דיון בבקשה לביטול (השלום, ירושלים) - מתן

תגובה מהירה